Drama Eğitimi ve Çocuklar

Drama Eğitimi, basit bir hikayenin çocuğun düş gücüyle yeniden yaratılmasıdır, çocuk böylece yaşadığı ya da tanık olduğu sorunlarla başa çıkmayı, bunlara çözüm üretmeyi de öğrenir. Bu sırada
*Topluluk önüne çıkma beceri ve öz güvenini
*Hoşgörü göstermeyi
*Empati kurmayı
*Takım halinde çalışmayı
*Enerjisini olumlu işlerde harcamayı
*İlgi ve yeteneklerini tanımayı da edindiği değerler arasına katar.