Eğitim Öğretim

Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığına bağlıdır. Eğitim programları Çocuk Gelişimi ve Eğitimi uzmanının gözetiminde eğitim sistemindeki gelişmeler yakından takip edilerek hazırlanır. Esneklik ilkesini temel alarak hazırlanan bu programlarda yer alan kazanımlar okul öncesinde benimsenen ortak becerilerin tümünü kapsamaktadır. Problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, girişimcilik, çevre bilinci, yaratıcılık becerileri gibi. Programda yer alan kazanımlar ve gereksinimler doğrultusunda öğrenme durumları ve ortamları hazırlanır. Oyun merkezli etkinliklerde, çocuğun aktif katılım ve yaşayarak öğrenme ilkeleri temel alınarak çeşitli yöntemler geliştirilir.

Proje Tabanlı Eğitim
Aktif Öğrenme
Fen ve Doğa Eğitimi
Düşünme Becerileri Eğitimi

Mini Haus Anaokulunda her sınıf diğer üst sınıfın hazırlayıcısı olarak işlem görür. Bu doğrultuda kesintisiz olarak okul öncesi eğitimine devam eden öğrencilerimiz mutlu ve güvenli bir geleceğe ilk adımları atar, tam donanımla ilkokula geçerler.

Proje Tabanlı Eğitim

Öğrencinin aktif katılımını teşvik eden üst düzey bilişsel aktiviteleri destekleyen çok çeşitli araç ve kaynak kullanımını gerektiren akademik sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan bir programdır.

Proje çalışmalarının amacı; öğretmen tarafından ortaya atılan sorulara doğru yanıtlar aramaktan çok, konu hakkında daha fazla öğrenme olanağı sağlamaktır.

Proje yaklaşımı ile derinlemesine yapılan incelemeler sırasında çocuklar kendi çözümlerini bulur ve proje sonunda ortaya bir ürün konulur.

Mini Haus Anaokulu

Mini Haus Anaokulu
grubumuzun etkinliklerini görmek için tıklayınız